[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


HIILIDIOKSIDIVERON KAKSOISHYÖTYVAIKUTUS

Johanna Jerkkola tarkastelee tutkimuksessaan hiilidioksidiveron potentiaalisia kaksoishyötyvaikutuksia Suomessa.

Kaksoishyötyhypoteesin mukaanhan päästöverot eivät ainoastaan paranna ympäristön laatua vaan lisäävät myös talouden tehokkuutta, koska päästöverosta kertyvät tulot voidaan käyttää muiden verojen alentamiseen.

1998 109 s. Hinta 21.85 euroa, 130 mk (ETLA B141) ISBN 951-628-273-3.