[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


ELÄKETURVAN RAHOITUS JA ULKOISET SOKIT

Dynaaminen tasapainotarkastelu osittaiseen ALV- tai pääomakantaverorahoitukseen siirtymisestä ja eläkerahoituksen toiminnasta korko- tai vientikysyntäsokissa.

Kirja on tehty yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa ja se on julkaistu Eläketurvakeskuksen tutkimuksissa numerolla 1998:1.

1998 133 s. (ETLA B140) ISBN 951-628-274-1.