[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


BALTIAN MAIDEN EU-JÄSENYYS JA SUOMI

Ville Kaitila ja Mika Widgrén tarkastelevat kirjassaan EU:n itälaajenemisen pohjoisimman ulottuvuuden merkitystä Suomen kannalta.

Huomiota kiinnitetään erityisesti laajenemisen taloudellisiin, mutta myös poliittisiin vaikutuksiin.

Baltian maiden EU-jäsenyyden vaikutuksia tarkastellaan työvoiman liikkumisen ja suorien sijoitusten sekä erityisesti suomalaisen maatalouden, elintarviketeollisuuden sekä tekstiili- ja vaatetusteollisuuden kannalta.

1998 172 s. Hinta 26.90 euroa, 160 mk (ETLA B139) ISBN 951-628-276-8.