[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TECHNOLOGY SOURCES AND COMPETITIVENESS
- An analysis of Finnish industries

Synnöve Vuori tarkastelee tutkimuksessaan teknologian tuottamisen ja sen käytön välisiä riippuvuuksia sekä eri lähteistä saatavan teknologian vaikutuksia yrityksen kilpailukykyyn Suomessa 1980- ja 1990-luvulla.

1997 109 s. Hinta 21 euroa, 125 mk (ETLA B138) ISBN 951-628-268-7.