[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


EURO KANSAINVÄLISENÄ VALUUTTANA

Kari Alho ja Ville Kaitila käsittelevät tutkimuksessaan EMUn syntymisen aiheuttamaa maailman valuutta- ja rahajärjestelmän muutosta, kun Euroopan unionin uusi valuutta euro haastaa Yhdysvaltain dollarin.

1997 224 s. Hinta 29.25 euroa, 180 mk (ETLA B137) ISBN 951-628-263-6.