[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


ALKOHOLIVEROTUKSEN VAIHTOEHTOJA JA VAIKUTUKSIA

Heikki Hella ja Reijo Mankinen tarkastelevat tutkimuksessaan alkoholin kulutusta ja alkoholijuomien hintatason alenemisen taloudellisia vaikutuksia vuoteen 2004 saakka sekä edellä mainittujen vaikutuksia valtion verotulojen kertymiseen.

1997 70 s. Hinta 21.85 euroa, 130 mk (ETLA B136) ISBN 951-628-269-5.