[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TYÖMARKKINAT MURROKSESSA

Marja-Liisa Parjanteen tutkimuksessa kuvataan Suomen työmarkkinoita ja niillä tapahtuneita muutoksia vuosina 1987-1993.

Tutkimus kattaa siten ajanjakson, jolloin Suomessa koettiin kiihtynyt talouskasvu ja syvä lama.

Ennen kaikkea tutkimus tarjoaa huolellisen peruskuvauksen siitä, miten työmarkkinoilla on sopeuduttu talouden muutoksiin, miten joustot ovat ilmenneet ja onko työmarkkinoilla havaittavissa dualisoitumista.

1997 178 s. Hinta 25.90 euroa, 154 mk (ETLA B135) ISBN 951-628-262-8.