[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT, TEOLLISUUDEN KANSAINVÄLINEN KILPAILUKYKY JA KANNATTAVUUSVAATIMUS

Olavi Rantalan tutkimuksessa käsitellään teollisuuden sosiaalivakuutusmaksujen kehitystä OECD-maissa sekä niiden vaikutusta työvoimakustannuksiin, teollisuuden kansainväliseen kilpailukykyyn ja kannattavuuteen.

Tutkimuksessa arvioidaan lisäksi Euroopan talous- ja rahaliiton aiheuttamia paineita yritysten sosiaalivakuutusmaksujen tilapäisen vähentämisen kaltaisiin "sisäisiin devalvaatioihin" laskusuhdanteiden vaikutusten lieventämiseksi.

Kirja on tehty yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa ja se on julkaistu Kansaneläkelaitoksen Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksissa numerolla 19.

1997 88 s. (ETLA B134) ISBN 951-628-256-3.