[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


HENKILÖSTÖN OSAAMINEN YRITYKSEN TASEESEEN?

Henkilöstön osaaminen on noussut erääksi yritysten ja yhteisöjen tärkeimmistä tuotannontekijöistä.

Anne Eronen esittelee kirjassaan henkilöstövoimavarojen raportoinnin perusajatuksia ja keskeisiä menetelmiä.

Tarkastelun painopiste on raportointikäytäntöjen kuvaamisessa ja raportoinnin taloudellisissa näkökohdissa.

1997 103 s. Hinta 21 euroa, 125 mk (ETLA B133) ISBN 951-628-255-5.