[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


LAMAN VARJOSTA UUDELLE VUOSITUHANNELLE
- Hotelli- ja ravintolaklusterin kilpailukyky

Laura Paijan ja Markku Lammin tutkimus selvittelee hotelli- ja ravintoalan taistelua laman aiheuttamasta taloudellisesta ahdingosta nyt elpyvän talouden mukana ylöspäin.

1997 89 s. Hinta 21 euroa, 125 mk (ETLA B132) ISBN 951-628-254-7.