[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TALOUDEN PITKÄN AJAN KASVUMAHDOLLISUUDET JA RISKIT

Olavi Rantala käsittelee tutkimuksessaan kansainvälisen talouden ja Suomen talouden pitkän ajan kasvumahdollisuuksia ja riskejä sekä talouden rakennemuutoksia ja niiden kasvu- ja työllisyysvaikutuksia.

1997 116 s. Hinta 23.55 euroa, 140 mk (ETLA B131) ISBN 951-628-252-0.