[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


YRITYKSET KANSAINVÄLISTYVÄT - KATOAVATKO TYÖPAIKAT?

Jyrki Ali-Yrkkö ja Pekka Ylä-Anttila ovat käsitelleet talouden avautumisen kansainväliselle kilpailulle herättämiä kysymyksiä:

- Syrjäyttääkö ulkomainen tuotanto vientiä ja tuontia kotimaassa?
- Ovatko kotimaiset ja ulkomaiset investoinnit vaihtoehtoja toisilleen?
- Miten yritysten investoinnit ulkomaille ovat vaikuttaneet niiden työllisyyteen kotimaassa?
- Miten teknologiaintensiivisyys vaikuttaa yritysten kansainvälistymiseen?

1997 128 s. Hinta 23.55 euroa, 140 mk (ETLA B130) ISBN 951-628-251-2.