[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SUOMI JA SISÄMARKKINOIDEN TOIMINTA EMUSSA

Mika Erkkilä ja Mika Widgén tuovat tutkimuksessaan esille niitä vaikutuksia, joita yhteisellä valuutalla on sisämarkkinoiksi integroituneessa Euroopassa.

Pääpaino on yhteisen valuutan vaikutuksilla Suomen kilpailuasetelmiin ulkomaankaupassa.

1996 120 s. Hinta 22.70 euroa, 135 mk (ETLA B129) ISBN 951-628-246-6.