[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


EMU YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA

Ville Kaitilan tutkimus käsittelee EMU-jäsenyyden ja sen ulkopuolelle jäämisen vaikutuksia suomalaisen yrityksen kannalta.

Mukana ovat valuuttakurssijärjestelmän merkitys kansantaloudelle, EMUn vaikutukset yritysten kannalta sekä yleisesti että toimialoittain ja yritysten sopeutuminen EMUssa sekä Suomen tuotantorakenteen ja yritysstrategioiden mahdolliset muutokset.

1996 224 s. Hinta 29.25 euroa, 174 mk (ETLA B128) ISBN 951-628-245-8.