[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TYÖMARKKINAT EMUSSA

Tuovi Allénin ja Ville Kaitilan toimittamassa tutkimuksessa tarkastellaan talous- ja rahaliiton EMUn vaikutuksia Suomen työmarkkinoilla työttömyyteen, palkkoihin, työmarkkinoiden joustoihin ja neuvottelujärjestelmään.

Kehitystä arvioidaan muiden EU-maiden kokemusten perusteella.

1996 197 s. Hinta 25.90 euroa, 154 mk (ETLA B127) ISBN 951-628-244-X.