[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


KANSANTALOUS 2021

Pentti Vartia ja Pekka Ylä-Anttila pohtivat Suomen kansantalouden tulevaisuutta taustalla 1990-luvun alun talouskriisi.

Vastauksia haetaan mm. seuraaviin kysymyksiin:

- Jatkuuko elintason nousu vai onko Suomen talouden menestystarina päättymässä?
- Miten Suomi sopeutuu osaksi uutta Eurooppaa?
- Riittävätkö raaka-aineet - miten ympäristöongelmat vaikuttavat tulevaisuuteemme?
- Millainen on Suomi vuonna 2021?

1997 2.p. 386 s. Hinta 40.55 euroa, 241 mk (ETLA B126) ISBN 951-628-238-5.