[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


EU:N KEHITYS SUOMEN NÄKÖKULMASTA

Tässä Kari Alhon, Mika Erkkilän, Markku Kotilaisen ja Mika Widgrénin kirjassa arvioidaan EU:n laajenemisen hyötyjä ja haittoja Suomen kannalta.

Erityistä huomiota kiinnitetään päätöksenteon muotoihin ja laajenemisen vaikutuksiin maatalouteen, rakennepolitiikkaan ja ulkomaankauppaan.

1996 162 s. Hinta 27.60 euroa, 164 mk (ETLA B121) ISBN 951-628-231-8.